Mục lục luận văn kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

0
14

Tri Thức Cộng Đồng xin chia sẻ đến bạn đọc mẫu luận văn kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại cộng ty Minh Đức.

Bước sang thế kỷ mới, hòa cùng với sự biến đổi sâu sắc toàn diện của đất nước thì hệ thống kế toán Việt Nam cũng có những bước nhảy vọt đáng kinh ngạc về chất góp phần vào sự phát triển kinh tế của đất nước.

Trong điều kiện nền kinh tế đất nước đang đổi mới từng ngày đó, các doanh nghiệp nói chung cũng như các doanh nghiệp sản xuất nói riêng phải ra sức cạnh tranh, tìm chỗ đứng vững chắc trên thị trường bằng các sản phẩm hàng hóa của mình. Mà các hàng hóa muốn cạnh tranh trên thị trường thì phải là những hàng hóa có chất lượng cao, mẫu mã đẹp, giá thành hạ, phù hợp với nhu cầu sử dụng của người tiêu dùng.

Xem thêm: chi phí sản xuấtcác yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập

TRÍCH PHỤ LỤC BÀI LUẬN VĂN

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1

LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

1.1. Sự cần thiết tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất

1.1.1. Chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm

1.1.1.1. Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất

1.1.1.2. Giá thành sản phẩm và phân loại giá thành sản phẩm

1.1.1.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm

1.1.2. Yêu cầu quản lý chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm

1.1.3. Nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm

1.2. Nội dung kế toán chi phí sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất

1.2.1. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và căn cứ xác định

1.2.3. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp

1.2.4. Kế toán chi phí sản xuất trong doanh nghiệp nhỏ và vừa

1.2.4.1. Trường hợp doanh nghiệp kế toán hang tồn kho theo phương pháp kế khai thường xuyên

1.2.4.2. Trường hợp doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ

1.3. Tổ chức công tác tính giá thành sản xuất sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất

1.3.1. Đối tượng tính giá thành, kỳ tính giá thành

1.3.2. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang

1.3.2.1. Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

1.3.2.2. Đánh giá sản phẩm dở dang theo khối lượng sản phẩm hoàn thành tương đương

1.3.2.3. Đánh giá sản phẩm làm dở theo chi phí sản xuất định mức

1.3.3. Phương pháp tính giá thành trong doanh nghiệp sản xuất

1.3.3.1. Phương pháp tính giá thành giản đơn

1.3.3.2. Phương pháp tính giá thành phân bước

1.4. Tổ chức hệ thống sổ và báo cáo kế toán về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

1.5. Đặc điểm tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong điều kiện áp dụng phần mềm kế toán

CHƯƠNG 2

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT MINH ĐỨC

2.1. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh, quản lý sản xuất kinh doanh tại Công ty cổ phần nội thất Minh Đức

2.1.1. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển của Công ty cổ phần nội thất Minh Đức

2.1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh

2.1.2.1. Lĩnh vực kinh doanh

2.1.2.2. Đặc điểm sản xuất và kinh doanh

2.1.3. Đặc điểm quản lý sản xuất kinh doanh

2.1.3.1. Tổ chức nhân sự và bộ máy quản lý

2.1.4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán

2.1.4.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của công ty

2.1.4.2. Hình thức kế toán công ty đang áp dụng

2.2.Tình hình thực tế về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

2.2.1.Đặc điểm, yêu cầu quản lý chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm

2.2.2. Đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm

2.2.2.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất

2.2.2.2. Đối tượng tính giá thành sản phẩm

2.2.3. Kế toán chi phí sản xuất

2.2.3.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

2.2.3.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp

2.2.3.4. Tập hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp

2.2.4. Đánh giá sản phẩm dở dang

2.2.5. Tính giá thành sản phẩm

CHƯƠNG 3

NHỮNG BIỆN PHÁP VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT MINH ĐỨC

3.1. Ưu điểm

3.2. Hạn chế

3.3. Đề xuất

3.3.1. Hoàn thiện công tác kế toán một số khoản chi phí

3.3.2. Một số biện pháp hạ giá thành

KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Xem thêm: luận văn kế toán chi phí sản xuất

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here