Khi nào nên lựa chọn thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên

0
104

Mặc dù, so với công ty TNHH 1 thành viên, công ty TNHH 2 thành viên trở lên không phải là loại hình công ty chiếm số lượng nhiều nhất, nhưng cũng là loại hình công ty phổ biến thứ hai trong nền kinh tế nước ta. Cụ thể, Cục quản lý đăng ký kinh doanh đã thống kê số lượng doanh nghiệp thành lập mới trong 07 tháng đầu năm 2017 như sau: tổng số lượng doanh nghiệp mới thành lập là 72.953 doanh nghiệp, trong đó có 41.414 công ty TNHH 1 thành viên; 17.323 công ty TNHH 2 thành viên; 12.267 công ty cổ phần, 1.932 doanh nghiệp tư nhân và 17 công ty hợp danh. Vậy lý do vì sao tổ chức, cá nhân khi thành lập doanh nghiệp lại lựa chọn loại hình công ty TNHH 2 thành viên trở lên. Sau đây, công ty Luật PhamLaw xin được chỉ ra những ưu điểm của công ty TNHH 2 thành viên trở lên để quý Khách hàng tham khảo.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014, công ty TNHH 2 thành viên trở lên do 02-50 cá nhân/tổ chức cùng tham gia góp vốn thành lập và chịu trách nhiệm đối với hoạt động của công ty trong phạm vi phần vốn góp của mình trong doanh nghiệp.

Như vậy, thứ nhất, công ty TNHH 2 thành viên trở lên thường được các cá nhân/tổ chức lựa chọn là loại hình doanh nghiệp mình lựa chọn khi có ít nhất 02 thành viên cùng tham gia góp vốn thành lập công ty;

Thứ hai, công ty TNHH 2 thành viên có tư cách pháp nhân độc lập kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

Thứ ba, chế độ chịu trách nhiệm hữu hạn trong công ty.

Thực tế, đây là yếu tố các tổ chức, cá nhân quan tâm khi có ý định thành lập không ty, bởi chế độ chịu trách nhiệm hữu hạn sẽ góp phần giảm thiểu rủi ro cho công ty hơn so với những loại hình doanh nghiệp khác. Tuy nhiên, so với tinh chịu trách nhiệm vô hạn, chế độ chịu trách nhiệm hữu hạn sẽ phần nào làm giảm uy tín của công ty trước đối tác.

Thứ tư, số lượng thành viên trong công ty bị hạn chế trong con số 50 thành viên, hơn nữa các thành viên trong công ty thường quen biết nhau, cũng như có sự tin cậy giữa các thành viên, giúp cho việc quản lý, điều hành không quá phức tạp như trong công ty cổ phần – không hạn chế cổ đông trong công ty.

Thứ năm, cơ cấu tổ chức quản lý trong công ty TNHH 2 thành viên rất chặt chẽ.

Cụ thể, pháp luật quy định, công ty TNHH 2 thành viên phải có Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc/Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát (nếu công ty có từ 11 thành viên trở lên)

Có thể bạn đang quan tâm đến luật dành cho công ty tnhh 1 và 2 thành viên click xem chi tiết :
https://phamlaw.com/thu-tuc-giai-the-cong-ty-tnhh.html
https://phamlaw.com/thu-tuc-giai-the-cong-ty-tnhh-2-thanh-vien.html
https://phamlaw.com/thu-tuc-giai-the-cong-ty-tnhh-1-thanh-vien.html

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here