Thời gian tiến hành thủ tục giải thể công ty

0
108

      Về thời gian để giải quyết thủ tục giải thể công ty là 180 ngày, kể từ ngày nhận được thủ tục giải thể công ty mà không nhận được ý kiến về việc giải yheer từ công ty hoaaocj phản đối của các bên có liên quan bằng văn bản, Cơ quan đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng pháp lý của công ty trong cở dữ liệu quốc gia về đăng ký kinh doanh trong tình trạng giải thể, đồng thời ra Thông báo về thủ tục giải thể công ty đã có giá trị.

Cụ thể đối với đề nghị giải thể đén cơ quan kinh doanh trong 5 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp, Người đại diện theo pháp luật của công ty gửi thủ tục giải thể cho Cơ quan đăng kí kinh doanh. Khi công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014 trong thời hạn 6 tháng thì phải làm thủ tục giải thể công ty. Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày thông qua thì quyết định giải thẻ phải được gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh và sẽ được đăng ít nhất teen một tờ báo viết hoặc báo điện tử trong ba số liên tiếp.

Nói chung thời gian của thủ tục giải thể công ty tùy từng hồ sơ cụ thể và độ ohuwcs tạp trong kinh doanh của từng công ty, tùy vào tình trạng sổ sách, nghĩa vụ kê khai nộp thuế và các nghĩa vụ khác của công ty, thì có thể chia như sau:

– Nếu công ty chưa phát sinh thì thời gian giaiar thể là 25 ngày, không kể thời gian cơ quan thuế quyết toán thuế

– Khi có phát sinh thì thời gian giaiar thể 1-3 tháng, không kể thời gian chờ cơ quan quyết toán thuế

Về thời gian thực hiện thủ tục giải thể công ty cổ phầngiải thể công ty TNHH cũng được thực hiện tương tự. Theo thực tế cho thấy thời giann nhanh hay chậm không quan trọng vì khi đã nộp hồ sơ giải thể và quyết toán thuế cho cơ quan thuế thì thời điểm này công ty không còn phát sinh các nghĩa vụ kê khai nộp thuế vào các nghĩa vụ khác.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here